Welkom/Welcome

Iedereen is welkom op de Thomas a Kempis Meditatiehof,
in een bosachtige hectare naast het Epe-Heerde fietspad,
en de beek langs de Zwarteweg in Heerde.
Wandel door het Natuurpad, het Alfa-Omega pad, de Openlucht Kathedraal met zijn Ster van Hoop, en uiteindelijk,
door de ‘Kloostergang’, gevormd door een laan van grote beuken.

Locatie: achter Centrum ‘s Heerenhof,
Zwarteweg 10, 8181PD Heerde, NL

All are welcome in the Thomas a Kempis Meditation Garden,
in a hectare of woods next to the Epe-Heerde cyclepath,
and a stream alongside the Zwarteweg in Heerde.
Walk through the Nature trail, the Alpha-Omega trail, the Openair Cathedral with its Star of Hope, and finally,
through the ‘Cloisters’, formed by a lane of tall beeches.

Location: behind Centrum ‘s Heerenhof,
Zwarteweg 10, 8181PD Heerde, NL

Natuur-pad-lg-001

Een natuurpad/A nature trail

Het leven is een reis, een pelgrimsreis, met een begin en een einde, een pad met bochten en kronkelingen, verrassingen en beloningen, gevaren en genoegens. Voor diegenen die de tijd nemen om te kijken, biedt de Schepping wegwijzers die ons leiden op onze reis.

Life is a journey, a pilgrimage, with a beginning and an end, a path with twists and turns, surprises and rewards, dangers and delights. For those who take the time to look, Creation offers signposts to helps us on our journey.

Alpha-omega-001

Het Alfa-Omega pad/The Alpha-Omega trail

Hier volgen wij het leven van Jezus vanaf zijn geboorte, tot zijn dood en opstanding–en zelfs verder. Keer op keer verbaasde zijn daden en woorden familie, vrienden en vijanden. Sommige zeiden dat hij bezeten was, knetter gek, of een misleider, een leugenaar. Andere dachten dat hij de messias was. Wat denken wij?

Here we follow the life of Jesus from his birth to his death and resurrection–and even further. Time and again his words and deeds surprised family members, friends and enemies. Some said that he was possessed, crazy, a deceiver, a liar. Others thought he was the messiah. What do we think?

Picture_24

Een open-lucht Kathedraal/An openair Cathedral

Onder een dak van hoge beuken vinden wij een open plek met een Ster van Hoop, van rood en wit stenen gelegd in de grond. Deze zes-puntig ster bestaat uit twee driehoeken. Elk vertegenwoordigt de Drie-Enig God. De rode driehoek geeft het fundament weer van onze hoop. De witte driehoek wijst naar de doelen van onze hoop, waarop wij eigenlijk wachten.

Under a roof of tall beeches we find an open area with a Star of Hope, made from red and white stones laid in the ground. This six-pointed star is composed of two triangles. Each represents the Triune God. The red triangle depicts the grounds of our hope. The white triangle, the goals of our hope, what we are waiting for.

Picture_27

De Thomas a Kempis ‘kloostergang’

Kunnen wij deze laan van bomen voorstellen als een ‘kloostergang’ van het openlucht kathedral? Monniken hebben gewandeld en gebeden in zulke kloostergangen zoals op Sint-Agnietenberg, net buiten Zwolle. Daar leefde Thomas á Kempis zestig jaar lang tot 1472, en schreef zijn wereld-beroemd ‘Navolging van Christus’. Het werk was na de Bijbel het meest verbreide boek van de late Middeleeuwen. Wij kunnen ook wandelen, bidden en mediteren aan tijdloze citaten uit dit boek, als wij onze reis door deze meditatie hof afronden.

Can we imagine this lane of tree to be the 'cloisters' of the open-air cathedral? Monks walked and prayed in such cloisters as at Mount St Agnes, just outside Zwolle. There Thomas a Kempis lived for sixty years until 1472, and wrote his world-famous 'The Imitation of Christ'. Next to the Bible, this was the most widely read book of the late Middle Ages. We can also pray and meditate on the timeless quotations from this book, as we round off our walk through the meditation garden.